Igrajmo se s poskusi

Pravimo, da otroška radovednost nima meja. Naši nadobudneži nas ves čas spravljajo v zadrego s svojimi zakaji.

Že zelo zgodaj se srečamo z različnimi pojavi in si nabiramo izkušnje, ne da bi o njih posebej razmišljali. Ravno zato sem se odločila, da je čas za temo »Igrajmo se s poskusi«. Na poskuse sem pomislila zaradi zanimanja otrok, ko smo opravili prve poskuse z Uršo, ki je pri nas imela svoje nastope. Takrat sta otroke navdušila dva poskusa. Prvi poskus je ponazarjal izbruh vulkana, drugi pa prenašanje zvoka po vrvici med dvema jogurtovima lončkoma.

Sama sem za otroke sestavila več sklopov: zrak, gibanje, voda in zvok. Najprej sem pripravila skupek akcijskih vprašanj in si zapisala predvidevanja otrok, ki so bila v veliki meri pravilna. Vprašanja so bila različna, kot npr. kaj se zgodi, če v vodo stresemo sladkor, kam izginejo luže po dežju, kaj se zgodi s papirjem, če je dalj časa v vodi …

Nato smo se lotili poskusov, vsak dan jih je bilo na vrsti nekaj. Otroke so prevzela mešanja različnih snovi in reakcije, zabavali so se ob skrivnem risanju brez uporabe oči in smešnih risbicah, veselilo jih je izdelovanje vetrnice in papirnatega letala ter preizkušanje vrtenja in letenja, niso verjeli, da lahko kozarci tudi pojejo in da lahko ostane papirnati robček suh tudi v kozarcu pod vodo …

Večkrat sem preverila razumevanje otrok z risbami, razlago, pri našem delu pa so nam pomagale poučne knjige in slike, kjer smo dobili odgovore na mnoga vprašanja.

Temo smo zaključili z ogledom nekaterih izdelkov ter kratkim preletom naših uspelih poskusov.

Spoznala sem, kako pomembno je, da odrasli otroke vspodbujamo in jim omogočamo okolje, kjer bodo lahko izrazili pa tudi preverili svoje zamisli in s pomočjo poskusov pridobivali nova spoznanja ter se tako učili.

Romana Jan, dipl. vzg.