Priročnik za starše

Osrednja tema knjige je, da greš nekam prvič in da se zaradi tega od nekoga posloviš – matere, očeta. Gre za ločevanje, ki je ena najpomembnejših tem otrokovega razvoja. Dotika se navezanosti, ki je natančno obdelana v istoimenski teoriji in ki čedalje bolj pridobiva na veljavi. Otrokova navezanost na pomembnega drugega je eden od predpogojev za otrokov nemoten psihološki razvoj. Brez navezanosti ali kadar je ta zaradi različnih razlogov okrnjena, se otrok čustveno in kognitivno slabše razvija. Navezanost je na prvi pogled komplikacija, ki pa se pokaže kot skrajno dobrodošla. Pisec nam zna vse to predstaviti, ne da bi citiral veliko imen teoretikov psihoanalize in razvojne psihologije; omeji se le na najpomembnejše.Zgodbici dveh otrok, postavljeni v različni par mati-otrok z različnima predispozicijama, uvedeta bralca v knjižico in z neposrednostjo prevzameta njegovo pozornost. Ta začetni naskok, poln čustev, omogoči srečanje tudi z bolj »pusto« teoretično plastjo.
MNENJE:

Ko sem prebirala vrstico za vrstico, sem se spomnila slehernega trenutka, ko sem uvajala svoje tri nadobudneže. Preberite ta čudoviti priročnik in sledite svojim občutkom ter izberite tisto, kar bi ustrezalo vašemu malčku. Vam in vašemu otroku bo olajšalo prvi korak k samostojnosti. Meni možnost izbire ni bila dana.

Maruša Babnik, mamica živahnega Marcela, ustvarjalne Žanet in igrive Evelin

Cena knjige: 14,99 EUR   naroči