Igralna urica z očkom

Inovativnost in fleksibilnost je v našem poklicu pri delu z otroki nekaj vsakdanjega. Že leta in leta izvajamo igralne urice, ki imajo namen igralno izdelovalni cilj. Na teh srečanjih sodelujejo starši in otroci.

Ledina 

 

V mesecu marcu sem se odločila, da na urico povabim samo očete. Vabilo je bilo vsebinsko oblikovano tako, da so bili v vrtec vabljeni le očetje. Na samem srečanju smo se dogovorili, da bodo izdelki presenečanje le za mamice oziroma njihove žene. Otroci so se z svojim očetom takoj lotili dela. Izdelovali so rože iz različnega papirja in slike – mozaik iz keramičnih ploščic. Pri izdelovanju so bili aktivni, kreativni in uspešni. Skupaj z otroki so se zelo trudili, da bodo ustvarili izdelek, ki bo v zadovoljstvo vseh družinskih članov. Lepo je bilo videti skupno sodelovanje očeta in otroka, ki imata pred seboj isti cilj, to pa je razveseliti mamo oziroma ženo. ob tem pa je bil uresničen tudi moj cilj oziroma namen srečanja, saj so otroci preživeli prijetno urico skupaj z svojimi očeti.

 

Teden dni kasneje pa smo v vrtec povabili vse družinske člane. Pripravili smo jim program, kjer so otroci zapeli nekaj pesmi, skupaj s starši zaplesali in se igrali. Mamice so prejele izdelek svojih otrok – veliko »srce« in izdelke svojih mož.

Staršem smo podarili lepe trenutke ob nastopanju otrok, družabno srečanje in dobro počutje, ki ga ustvarjamo v vrtcu.

Vzgojiteljica
Tanja Šepec