Pripovedke iz babičine skrinje

V skupini Mišk sva skupaj s pomočnico vzgojiteljice vnesli v izvedbeni kurikul projekt Pripovedke iz babičine skrinje, ki je vseboval vsebine ljudskega izročila.
 

Takole so otroci zapeli in zaplesali pesem Barčica

Skozi projekt so otroci spoznali, da se način življenja, bivanja, igre, dela … skozi čas nenehno spreminja.

 
Zaigrali so tudi na ljudska glasbila.

Spoznali so, kako so ljudje živeli nekoč: njihova oblačila, bivališča, hrano, opravila jeseni, praznike in običaje, igre, ljudske pesmi in glasbila. Povezali in združili smo elemente igre, plesa, petja, in igranja ter delček osvojenega prikazali staršem na zaključni prireditvi.

Nastop je potekal v zelo prijetnem in veselem vzdušju. Prevzel je tako otroke kot tudi starše. Bilo je veliko smeha, razigranosti in veselja.

Vzgojiteljica: Diana Blažič in pomočnica vzgojiteljice Mihaela Vrentuša
Vrtec Jadvige Golež Maribor, enota Ob gozdu