Kako smo vstopili v postni čas

Tudi za nas v vrtcu Blaže in Nežica v Slovenski Bistrici se je začel nov liturgični čas. V postno obdobje smo vstopili s spokornim bogoslužjem in obredom pepeljenja. Medse smo povabili starše, babice in dedke. Skupaj smo se zbrali v cerkvi sv. Jerneja, da bi svoja srca izročili Bogu s prošnjo, da vzame naše srce, ga oblikuje na novo, ga preoblikuje. Po uvodni pesmi smo se poglobili v Matejev evangelijski odlomek, ki pripoveduje, kako je hudič skušal Jezusa. Zaposleni v vrtcu smo otrokom z igro vlog prikazali ta odlomek. Uporabili smo nekaj aktualnih skušnjav, ki jih otroci dobro poznajo, in možnosti za ravnanje v takšnih situacijah.

Blaže Nežica 

Nadaljevali smo s pesmijo ob župnikovi spremljavi na kitaro. Sledile so prošnje, ki so jih pripravili otroci v obliki slike in besede. Pri obredu pepeljenja nas je domači župnik Matija Tratnjek simbolično posul z blagoslovljenim pepelom in nad nami izrekel kristjanom znani stavek: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš.« S tem smo na zunaj pokazali željo po spreobrnjenju in poboljšanju.

 

V postnem času želimo opustiti svoje slabe navade in postati boljši človek. Zato je vsaka skupina simbolično odvrgla »kamen slabosti« z napisano postno nalogo, ki si jo je predhodno izbrala in jo bo skušala v postnem času izpolnjevati. Po skupinah smo prejeli trnjevo krono in papirnate srčke. S srčki bomo sledili postni nalogi in tako bogatili trnjevo krono, da bo vedno lepša in za Jezusa manj boleča. Naša srca bodo ob tem postajala vedno čistejša in lepša. Na ta način bomo skozi ves postni čas klicani k Božji ljubezni in Božji bližini. Pri tem ne bomo pozabljali na svoje bližnje. Bolj bomo pozorni na poglobljen prijateljski in ljubezenski odnos do vseh, ki nas obdajajo. Pepelnica je za nas znanilka novega začetka – novega odrešenja.

 

Irena Plohl, dipl. vzg.