VČASIH JE LUŠ’NO B’LO

Z otroki smo se pogovarjali o starih časih in obiskali dom deklice, kjer imajo razstavljeno »štirno« in stiskalnico.

 

Zaplesali smo s kamniško folklorno skupino in se seznanili z našo dediščino narodnih noš in plesov.

Ravne

Dogovorili smo se, da bomo povabili na obisk v skupino oskrbovance Doma starejših občanov iz Kamnika. Iz svojih izkušenj in spominov na otroška leta so nam pripovedovali o preteklih časih. Povedali so nam tudi nekaj anekdot iz svoje mladosti. Ob spremljavi harmonike so nam peli ljudske pesmi in skupaj smo se naučili pesem Hiš’ca ob cest’ stoji.

 

Skozi celoten projekt smo prebirali ljudske izštevanke, se naučili ali samo prepevali ljudske pesmi in ob petju le-teh tudi zaplesali.

 

Opazovali smo naše bližnje okolje in otroci so sami ugotovili, da je zelo onesnaženo. Vedeli so tudi zakaj je okolje tako onesnaženo. Spoznali smo, da v knjižnici lahko dobimo še več informacij, zato smo jo obiskali. Knjižničarka nas je poučila o ravnanju s knjigami in drugim izposojenim gradivom. Omogočila nam je igro s knjigo in se tudi sama vključila vanjo.

Predlagala nam je primerno literaturo, kjer smo našli odgovore na naša vprašanja. Skozi prebiranje leksikonov smo ugotovili, da je naše sedanje ravnanje z okoljem neodgovorno. S poučno knjigo Jurček v deželi Packariji smo se postopoma učili, kako bi lahko pomagali naši Zemlji, da bi postala podobna tisti v preteklosti.
Ločevali smo odpadke, zbirali časopisni papir in s tem ohranili vsaj eno drevo, risali na obe strani lista, presajali lončnice in očistili naše igrišče. Ob črno-beli ilustraciji slikanice Leteča hišica, ki jo je napisal Dane Zajc, ilustrirala pa Anka Luger-Peroci, so otroci poskušali ugotoviti o čem slikanica pripoveduje. Prišli so do zaključka, da opisuje onesnaženo mesto.
Po prebrani vsebini so jo globoko podoživljali. Naslednje dni so želeli slikanico ob ilustracijah obnavljati, doživeto so pripovedovali in dodajali vsebino glede na svoje zmožnosti domišljije in besednega zaklada.

Pogovarjali smo se kje stanujejo. Izdelali so vsak svoj dom in iz njih sestavili mesto.
Opisovali so, kakšno okolje si želijo in so svoje želje ustvarjalno izrazili na blago. Izdelali so vsak svoje drevo in cvetlice.
Domenili smo se, da bomo zaigrali lutkovno igrico Leteča hišica. Vsak si je izbral svojo vlogo in glede na to so si izdelali lutke na paličicah.
Skupaj smo pripravili sceno, izbrali pripovedovalca in zaigrali lutkovno igrico Leteča hišica otrokom sosednje skupine.

 

Ob končanem trotedenskem sklopu pa so se otroci poigrali še z ogledalci in poskušali usmeriti sončne žarke v naš vrtec v želji, da bi se tudi pri nas vsak dan ustavljajo in opazovalo našo prelepo, čisto zelenico in rožne gredice, ki so jih posadili skupaj s starši in prijatelji.

Vzgojiteljica: Karmen Gjergek
VVZ Antona Medveda, enota Tinkara, skupina Miške, Kamnik

 

 

Enhanced by Zemanta