Kjer se otroštvo prepleta z glasbo

GLASBA
človeka oblikuje in plemeniti, ga osrečuje,
mu razvija ljubezen do lepega in tudi
do skupnosti.
(L.V.Beethoven)

Vrtec Ringa raja iz Novega mesta je organiziran kot zasebni glasbeni vrtec, kateremu je bila l.1993 dodeljena občinska koncesija. Društvo Ringa raja je pravna oseba in pomeni združenje staršev in otrok, članov družine Rauch in drugih zaposlenih strokovnih delavcev. Na Dolenjskem smo edini glasbeni vrtec s koncesijo.
Ker smo zasebni vrtec s koncesijo, opravljamo javno službo vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke. Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikuluma), skupnih izhodiščih drugih vrtcev in na posebnostih koncepta našega vrtca.

Vrtec obiskuje 39 otrok od 2. do 6. leta starosti. Stoji ob gozdu in v bližini reke Krke, nekoliko odmaknjen od prometnih poti. Otroci tako v prijetnem okolju preživijo veliko časa v naravi in na svežem zraku.
Kot pove že samo ime vrtca, pri našem vzgojno-izobraževalnem delu z otroki dajemo velik poudarek glasbeni vzgoji. Glasbene dejavnosti so prisotne pri vsakodnevni igri in življenju v vrtcu. Naša vizija je »Z glasbo k sproščenosti«. Že štirinajsto leto je izhodišče našega dela glasbena vzgoja kot integralni del celotnega kurikularnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Naš cilj je, da bi otroke vzgojili v sproščene ljudi in to s pomočjo vpliva, ki ga ima nanje glasba. Veselje, ki ga bodo otroci našli v glasbi in glasbenih dejavnostih, naj jim pomaga, da bodo zrasli v srečne, sproščene osebnosti.

Čeprav je naš vrtec glasbeni, to ne pomeni, da v njem načrtujemo le glasbene vsebine in dejavnosti, ampak dajemo otroku možnosti, spodbude in pomoč pri razvoju telesne, duševne in socialne samostojnosti in neodvisnosti, zato skrbno sledimo načelom in ciljem kurikula.

vrtec_ringaraja

Otroku zagotavljamo prostor, čas in sredstva za spontano igro. Dobrobit otroka pojmujemo kot skupno oznako za otrokovo dostojanstvo, varnost, srečo, predstavlja nam najvišjo vrednoto, na kateri temeljijo in so ji podrejene vse ostale vrednote in iz njih nastajajoča načela. Predšolska doba je namreč najbolj občutljivo obdobje človekovega razvoja. zato je potrebno oblikovati programe, ki bodo ustrezali razvojnim značilnostim otrok, njihovim željam in potrebam. Tako je naša najpomembnejša naloga zagotavljati strokovno in kvalitetno delo ter vsakemu otroku omogočiti optimalni razvoj. Otrokom v našem glasbenem vrtcu torej ponujamo pestre glasbene in druge dejavnosti in veliko ustvarjanja in dogajanja. Trudimo se, da ure, tedne, leta, katera otroci preživijo pri nas, preživljajo prijetno, kvalitetno in ustvarjalno. Tako skupaj starši in vzgojitelji vplivamo na bogatenje posameznika-otroka kot celovite osebnosti.

Društvo Ringa raja je glasbeni vrtec:
* v katerem želimo predšolskemu otroku približati glasbo in mu omogočiti čim več lepih, glasbenih doživetij,
* kjer je glasba eno vodilnih načel, vsebin, sredstev in ciljev celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa
* v katerem se otrok spontano glasbeno izraža, saj mu to omogoča vsakodnevna sproščena glasbena komunikacija,
* kjer otroci skozi igro doživljajo in spoznavajo glasbo, ki tako postaja sestavni del njihovega življenja,
* kjer otroci veliko pojejo, plešejo, igrajo na instrumente, nastopajo, ustvarjajo glasbene pravljice, izdelujejo instrumente,
* si razvijajo sposobnosti kot so posluh, ritem, melodijo, glasovne zmožnosti, glasbeno domišljijo, glasbeni okus in še in še….

 

In kako na vrtec Ringa Raja gledajo starši? Mamica Martina Judež je takole opisala svojo izkušnjo:

Še danes se živo spominjam dne, ko sva s takrat še ne dveletnim sinom, prvič prišla na obisk v vrtec Ringa raja. Zelo me je bilo strah, kako bo moj mali sinko dopoldneve preživljal brez mene, saj je bil do sedaj vajen le domačega zavetja. A Jon, sicer zelo občutljiv in nezaupljiv otrok, je spontano Andreji podal roko in jo pogledal, češ odpelji me v igralnico. Njegovo dejanje me je močno ganilo, me navdalo z zaupanjem in mi dalo vedeti, da sva prišla na pravi kraj.

In to dejstvo se mi je vsak dan znova potrjevalo. V tem majhnem vrtcu je bil deležen ljubeče pozornosti. Moj sin je v okolju, kjer se ne čuti varnega, izredno zadržan, v vrtec Ringa Raja pa je vedno rad šel, tudi med mojo porodniško in med počitnicami. Ko se je pred odhodom v šolo končal njegov zadnji dan v vrtcu, se kar ni mogel posloviti: »Še zadnjič se spustim po toboganu.« je smrkal in žalostno gledal. Potem pa je začela v vrtec hodit moja hčerka Marija. Jon ji je že med počitnicami pripovedoval, kako veselo je v vrtcu.

Sedaj, ko je že šolar, gre, če je le priložnost, z menoj iskat svojo sestrico. Poseben dogodek mu je bil, ko je šel v vrtec nastopat na klavir, srečal je svoje prijatelje, ki še niso v šoli in prijetni spomini na vrtčevske dni so oživeli v njem. V glasbeni šoli Rauch se je začel učiti igranja na instrument in letos bo že drugo leto igral klavir. Ker se sama ne ukvarjam z glasbo, vem, da gre največ zaslug za njegovo veselje do glasbe pripisati našemu glasbenemu vrtcu.

vrtec_ringaraja

Zjutraj, ko odpreva vhodna vrata vrtca, naju že na hodniku objame prijetna toplina stavbe, pravo nasprotje hlada javnih institucij. Pozdravi naju razigrana otroška pesem in Marija se hitro preobuje in že teče k vzgojiteljici v naročje. Ta jo dvigne in skupaj mi pomahata skozi okno, jaz pa sem že navsezgodaj zjutraj polna prijetnih vtisov iz vrtca in se lahko dobre volje odpeljem v službo novim delovnim izzivom naproti. Ob koncu delovnega dne se pripeljem ponjo, pričaka me nasmejana vzgojiteljica in mi prinese mojo malo zaspanko. Izmenjamo si še par prijaznih besed, vzgojiteljica jo objame, Marija pa ji pomaha v slovo.

Vsako pomlad pa željno pričakujemo srečanje družin. Ko nam naši najmlajši zapojejo in zaplešejo, prižgejo iskrice tudi v nas starših. Vedno znova se sprašujem, kako jim uspe pripraviti tako bogat nastop, otroci pa so ob tem sproščeni in videti je, da se prav zabavajo. »Ija bi Ringa raja« reče doma Marija in prižge CD z otroškimi pesmicami, ki so ga posnele vzgojiteljice našega vrtca. In danes, ko sem Marijo peljala v vrtec in je prepevala novo pesmico, ki so se jo učili, je rekla: »Ija ma rada vrtec, vrtec Ringa raja.«

Foto in besedilo:
Andreja Rauch