Kjer se otroštvo prepleta z glasbo GLASBAčloveka oblikuje in plemeniti, ga osrečuje, mu razvija ljubezen do lepega in tudi do skupnosti. () Vrtec Ringa raja iz Novega mesta je organiziran kot zasebni glasbeni vrtec, kateremu je bila dodeljena občinska koncesija. Društvo Ringa raja je pravna oseba in pomeni združenje staršev in otrok, članov družine Rauch in drugih zaposlenih strokovnih delavcev. Na Dolenjskem smo edini glasbeni vrtec s koncesijo. Ker smo zasebni vrtec s koncesijo, opravljamo javno službo vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke. Program je zasnovan na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa (Kurikuluma), skupnih izhodiščih drugih vrtcev in na…
Preberite več