V Vrtcu Šentvid, v enoti Mravljinček na Brodu in Sapramiški v Šentvidu, s kakovostnimi projekti in odprtim kurikulom omogočamo zadovoljevanje potreb vsakega posameznega otroka. Posebnosti vrtca so visoka profesionalna zavzetost zaposlenih za stalno strokovno izobraževanje, kar se kaže pri delu z otroki, kritičnem sprejemanju in uvajanju novosti, ki so tako otrokom, kot zaposlenim v izziv in veselje. Mednarodni projekti so med zaposlenimi in otroki spodbudili zanimanje za različnost kultur, projekt športnega programa veliko veselja in novih gibalnih spodbud, odprti vrtec omogoča lažje uvajanje otrok v vrtec. Učimo se razvojno-procesnega pristopa, na pobudo staršev smo pričeli z izposojevalnico igrač, otrokom, ki niso vključeni v vrtec omogočamo srečanja v igralnih uricah. Več o vrtcu preberite na spletni strani www.vrtecsentvid.com

Jožica Pantar, ravnateljica vrtca

ODPRTI VRTEC

V našem vrtcu smo vpeljali projekt Odprti vrtec, namenjen staršem z dojenčki. Vsaka dva tedna se srečujemo v vrtcu, kjer se družimo, pogovarjamo, izmenjujemo izkušnje in mnenja, spoznavamo vrtec in se igramo z dojenčki. Ti uživajo ob varnem širjenju svojih izkušenj – spoznavanju novega prostora in igrač, zlasti pa opazovanju drugih otročičkov in ustvarjanju prvih stikov z njimi. S pozornostjo prisluhnejo, ko nas obišče kakšna vzgojiteljica in nam zaigra prijetno melodijo, in z osuplo navdušenostjo opazujejo večje otroke iz vrtca, ko nam pridejo kaj zapet ali zaplesat. In potem, ko pride čas za »pravi« vstop v vrtec, je vse skupaj malo lažje – za mamice in očke, ki pripeljejo svoje otroke v znan prostor, k znanim ljudem, in za malčke, ki so v svojo predstavo ugodja vključili tudi prihajanje v skupino otrok v vrtcu.

Mija Koderman, svetovalna delavka

 

UVAJANJE

Ločitev od staršev predstavlja za otroke stres, vendar se dokaj hitro prilagodijo na življenje v vrtcu. Uvajalno obdobje traja večinoma tri tedne. V tem času otrok razvije pozitivno, varno navezanost na vzgojiteljici: z njima išče telesni in očesni kontakt, komunicira, se aktivno ukvarja z igračami ter samostojno raziskuje.

Otroci se učijo izkustveno, iz realne situacije. Spodbujam jih, da vstopajo v interakcije z drug z drugim in z odraslimi ter da težave rešujejo samostojno. Spodbujamo oblike prosocialnega vedenja in empatijo. Krepimo njihova čustva samozavedanja in pozitivno samopodobo.

Katja Zalar, vzgojiteljica

NOČ V VRTCU

Želeli smo si pridobiti konkretno izkušnjo prižganih svečk v popolni temi in se zato odločili za spanje v vrtcu, ki je bilo naše veliko doživetje. Večji del večera smo preživeli ob svečkah (večerja, pravljica, umivanje zob …). Igrali smo se z baterijskimi svetilkami – odkrivali in spoznavali lastnosti svetlobe, njen izvor, sledi oz. se igrali s sencami. Spanje smo združili z nočjo čarovnic. V izdolbene buče, ki smo jih oblikovali že v dopoldanskem času, smo namestili svečke in ob njih in izbrani glasbi zaplesali v pižamah.

S to dejavnostjo smo vsem otrokom omogočili izkušnjo, da preživijo noč v vrtcu ob svojih prijateljih, vzgojiteljicah, da bo prihodnja ločitev od staršev lažja.

Damjana Zupanc, vzgojiteljica

 
MATEMATIKA V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU

Matematika je povsod okoli nas, le da se tega pogosto niti ne zavedamo. Ko sem razmišljala, kako bi najmlajšim otrokom na njim primeren način približala matematiko, sem se odločila, da jim bom z vsakodnevno igro pripravila lesene didaktične igrače.

Z opazovanjem otrok pri igri sem opazila, kaj otroci že zmorejo, koliko različnih ciljev so usvojili in njihov način pristopa k reševanju. Otroci so spoznavali različne oblike, barve, seznanili so se z prirejanjem, razvrščanjem, z vzorčki, predvsem pa so se mi zdeli pomembni različni pristopi k reševanju problemov. Nekateri otroci so tako dolgo poskušali, da jim je uspelo, medtem ko so se drugi učili le z opazovanjem prijateljev.

Zelo pomembna pa je bila sama socializacja in govorni razvoj, saj je med njimi potekalo že dogovarjanje in vzporedna igra.

Sonja Nahtigal, vzgojiteljica

VESELIMO SE TUDI MAJHNIH STVARI

»Poglej, kamen!« pravi deklica na sprehodu. Otroci počepnejo, ga opazujejo, steče sproščen pogovor. Odnesemo ga v vrtec. Vedno znova si ga ogledujejo, ga prijemajo, se o njem pogovarjajo.

Porodi se ideja, da speljemo projekt.

Cel mesec se igramo s kamenjem. Ga raziskujemo, preštevamo, razvrščamo, barvamo, primerjamo, opisujemo, ustvarjamo situacije, da rešimo problem. Delamo poizkuse, ob tem spoznavamo njegove lastnosti, koristi, nevarnosti. Si izmišljamo pravljico, pesmico, naredimo družabno igro Spomin, z njim telovadimo …

Vesela sem, da je Eva opazila kamen na poti. Omogočil nam je, da smo skupaj na preprost, naraven, skromen način, preko skupnih idej pridobili kopico novih spoznanj in izkušenj. Menim, da je to korak k skupnemu cilju, razvijati naklonjen, spoštljiv, odgovoren odnos do narave.

Alenka Končar, vzgojiteljica

 

ŠPORTNI PROGRAM

Športni igralnici v Mravljinčku in Sapramiški omogočata veliko zadovoljstva in sistematično izvajanje športnega programa v vrtcu, katerega cilj je navduševanje otrok in odraslih za gibanje in šport. S tem kakovostno prispevamo k celostnemu razvoju otrok, krepitvi otrokove samopodobe, ko otroci navdušeno spoznavajo tudi osnove različnih športnih zvrsti, ki pred njih postavljajo povsem nove izzive.

Mateja Jambrešič, športna pedagoginja in vzgojiteljica

 
MEDNARODNO SODELOVANJE

Vrtec Šentvid je vključen v mednarodni projekt The Learning Teacher Network v okviru Comenius 3, v katerem sodelujejo institucije iz Švedske, Danske, Anglije, Portugalske, Češke, Madžarske, Nizozemske in Romunije Nosilna tema projekta je učeči se učitelj (vzgojitelj) ter njegova vloga v prihodnosti. V okviru projekta je vrtec aktivno in uspešno sodeloval na konferencah na Portugalskem in v Pragi, sodelovali pa bomo tudi na zaključni konferenci, ki bo maja v Ljubljani. Za naš vrtec pomeni sodelovanje v projektu poseben strokovni izziv, možnost izobraževanja, pridobitve novih izkušenj, potrditve ob uspešnih predstavitvah ter zadovoljstvo ob spoznanju, da smo v samem vrhu kakovosti predšolske vzgoje Evropi.

Mateja Štih,vzgojiteljica
Otroci imajo v našem vrtcu veliko priložnosti za spoznavanje in navezovanje stikov z vsemi zaposlenimi