V Vrtcu Šentvid, v enoti Mravljinček na Brodu in Sapramiški v Šentvidu, s kakovostnimi projekti in odprtim kurikulom omogočamo zadovoljevanje potreb vsakega posameznega otroka. Posebnosti vrtca so visoka profesionalna zavzetost zaposlenih za stalno strokovno izobraževanje, kar se kaže pri delu z otroki, kritičnem sprejemanju in uvajanju novosti, ki so tako otrokom, kot zaposlenim v izziv in veselje. Mednarodni projekti so med zaposlenimi in otroki spodbudili zanimanje za različnost kultur, projekt športnega programa veliko veselja in novih gibalnih spodbud, odprti vrtec omogoča lažje uvajanje otrok v vrtec. Učimo se razvojno-procesnega pristopa, na pobudo staršev smo pričeli z izposojevalnico igrač, otrokom, ki…
Preberite več