Vse, male in velike,
ki nas želite spoznati,
se z nami igrati,
raziskovati in ustvarjati, vabimo,
da se nam pridružite v naših hišah otroštva.

Za vse, ki nas še ne poznate: smo vrtec pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi in naše delo poteka v dveh enotah; v enoti vrtca Radlje in enoti vrtca Vuhred.

Vrtec Radlje 

ENOTA VRTEC RADLJE

Naš vrtec se nahaja v neposredni bližini osnovne šole. Imamo tri oddelke prvega in štiri oddelke drugega starostnega obdobja.

Zavedamo se, da je vrtec prva prelomnica v življenju družine in otroka, zato se trudimo, da je predšolska vzgoja v našem vrtcu kakovostna, materiali v vrtcu varni in sodobni, razmišljanje in ravnanje strokovnega kadra pa odgovorno in profesionalno. Družini, ki je pristan varnosti, zaupanja in ljubezni, pripisujemo pomembno vlogo, zato skušamo s starši vzpostavljati spodbudno klimo, ki prispeva k soustvarjanju življenja v vrtcu.

Vsako leto organiziramo starševske večere, na katere povabimo različne strokovnjake s področja vzgoje in izobraževanja. Starši se omenjenih starševskih večerov udeležijo glede na interes in zanimivost teme.

Izhodišče za naše delo je otrok, ki je soustvarjalec življenja, igre in učenja v vrtcu. Trudimo se, da v veliki meri zaznamo in upoštevamo razvojne potrebe otrok, njihove interese in želje, zato jim ponujamo pester izbor dejavnosti, v katere se želijo vključiti. Izvajamo jih strokovne delavke vrtca v dopoldnem ali zgodnjem popoldnem času (pevske vaje, folklorno – rajalna skupina, gibalne urice v telovadnici, plešemo, se igramo …), zaradi interesa staršev in posledično otrok pa izvajajo nekatere dejavnosti tudi zunanji izvajalci v popoldanskem času (predšolska glasbena vzgoja v okviru glasbene šole, angleščina za najmlajše, plesna šola).

V našem vrtcu imajo posebno težo projekti, ki potekajo skozi celo šolsko leto in so tesno povezani s tematskim načrtovanjem vzgojno – izobraževalnega dela (Palčki v našem vrtcu in Moj dnevnik, zbiranje starega papirja, Mi – na obisku …).

Vrtec Radlje

 

Vključeni smo tudi v dva republiška projekta (Zlati sonček in Knjigobube) in mednarodni projekt FIT gibanje za zdravje.

Vsako leto pripravljamo različna praznovanja in prireditve. Že kar nekaj let zapovrstjo strokovne delavke vrtca ob tednu otroka razveseljujemo vse otroke v kraju in naši okolici z različnimi glasbenimi pravljicami, v sodelovanju z osnovno šolo pa se udeležujemo pustne povorke, s katero želimo ohraniti stare ljudske običaje in se za kratek čas spremeniti v pravljične vile, škrate, čarovnice …

Seznanjanje s pisno kulturo in zbliževanje s knjigo udejanjamo s pomočjo splošno izobraževalne knjižnice v našem kraju, ki nas vabi na pravljične urice, na srečanja z avtorji in ilustratorji otroških slikanic, na fige ob kulturnem prazniku …

Odmevna so naša družinska oziroma medgeneracijska druženja v vrtcu in zaključna prireditev v mesecu juniju, ko v kulturni dom Radlje povabimo starše in jim pokažemo, da je naš vrtec hiša, kjer se igramo, pojemo, smejemo …
ENOTA VRTEC VUHRED

Vrtec Vuhred je enota vrtca Radlje ob Dravi in leži ob neposredni bližini reke Drave. V naši enoti sta dva oddelka, in sicer kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja in heterogen oddelek drugega starostnega obdobja.

Značilnost našega vrtca je medsebojno povezovanje otrok ob različnih priložnostih, kar je všeč tako otrokom kot staršem (glasbeni dopoldnevi, praznovanje rojstnih dni, skupno ustvarjanje v naši garderobi, bivanje na prostem …).

Vrtec Radlje

S starši sodelujemo v celoletni akciji zbiranja starega papirja, skupaj ob stojnici, ki nam jo je naredil dedek enega izmed otrok, praznujemo letne čase, sodelujemo s krajem, ko jim pripravimo program za starostnike in se udeležujemo pustnih rajanj, sodelujemo tudi z gasilskim društvom.

Naš kraj ima veliko možnosti za »zimske radosti«, ker leži na senčni strani pod obronki Pohorja, kar smo še posebej izkoristili letos, ko nam je zima nasula veliko snega.

Smo majhna enota vrtca in ravno naša majhnost daje vrtcu in hkrati kraju Vuhred posebno noto, kajti fleksibilnost in iznajdljivost strokovnih delavk, ustvarjalnost in nenehno sodelovanje s starši in s krajem bogati tudi življenje otrok v vrtcu in pomeni vključevanje v širšo kulturo, v kateri živimo.

 

vrtec radlje

Za kolektiv vrtca zapisale:
Ljuba Kališnik, vzgojiteljica
Zofka Topler, pomočnica vzgojiteljice
Nada Marunič Berglez, vzgojiteljica