Vroče poletje

Sonce je žgalo, vroče je bilo, a žeja še je bila še hujša.

jadvige Golež 

Zato smo limone oželi in napitek naredili, ki smo ga poimenovali limonadasto osvežilo. Še slamico smo dobili ter ga spili.

Vzgojiteljica: Diana Blažič, pomočnica vzgojiteljice Mihaela Vrentuša.
Vrtec Jadvige Golež Maribor
Enota ob gozdu