Ustvarjanje in učenje

NOVO: Ustvarjalni cocktail za otroke in starše

v podjetju SAMA Navitas smo pripravili inovativne, zabavne in ustvarjalne  delavnice za otroke in starše – Ustvarjalni cocktail. Delavnice so namenjene vsem, ki radi kvalitetno preživljajo svoj prosti čas in se ob tem naučijo kaj novega, obenem pa vedo, da bo dobro poskrbljeno tako za njih in tudi za njihove malčke. (več …)
Preberite več
Knjige

Prvič v vrtec

Priročnik za starše Osrednja tema knjige je, da greš nekam prvič in da se zaradi tega od nekoga posloviš – matere, očeta. Gre za ločevanje, ki je ena najpomembnejših tem otrokovega razvoja. Dotika se navezanosti, ki je natančno obdelana v istoimenski teoriji in ki čedalje bolj pridobiva na veljavi. Otrokova navezanost na pomembnega drugega je eden od predpogojev za otrokov nemoten psihološki razvoj. Brez navezanosti ali kadar je ta zaradi različnih razlogov okrnjena, se otrok čustveno in kognitivno slabše razvija. Navezanost je na prvi pogled komplikacija, ki pa se pokaže kot skrajno dobrodošla. Pisec nam zna vse to predstaviti, ne…
Preberite več
Zakonodaja

Družinska problematika: preprečevanje nasilja v družini

V slovenski prostor smo dobili nov zakon, ki posega na zelo problematično področje v družinah. Zakon o preprečevanju nasilja v družinah ( RS, št.:16/08), je prvi tovrsten zakon, ki jasno opredeljuje nasilje v družini kot poseben družben pojav, potreben specifične obravnave. Prav gotovo se vsi zavedamo in opozarjamo, da se nasilje v družinah danes pojavlja v raznoterih oblikah, včasih tudi kot oblika vzgoje, vendar se do sedaj ni tako konkretno spuščalo med štiri stene družinskega doma. (več …)
Preberite več

Starša se prepirata, kaj naj pa jaz?

Kaj je prepir Večina ljudi razume prepir in konflikt kot eno in isto stvar. Vendar to ni tako. Prepir (pa tudi nasilje, vojna ...) je le neučinkovit način odziva na konflikt. Konflikt je namreč stanje, kjer se soočimo z določeno neharmonijo, z neusklajenostjo, kjer odnos med nami in okoljem ne poteka gladko, saj se v določenem trenutku srečamo z različnimi željami, potrebami, mnenji. Takrat se zavemo, da smo si različni in da bo za to, da bomo zopet lahko sodelovali, treba nekaj ukreniti. Konflikt nas sili v odzivanje in terja spremembe, zato lahko predstavlja nevarnost ali na drugi strani priložnost…
Preberite več
Vzgoja otrok

Ločitev staršev je za otroka boleč dogodek

Število ločitev v razvitem svetu narašča in tudi v Sloveniji postaja ta pojav skoraj vsakdanja izkušnja. Po statističnih podatkih razpade že vsaka tretja zakonska zveza, zato nehote postajamo do tega problema vse manj občutljivi. Vendar za družino predstavlja ločitev zelo stresno in bolečo preizkušnjo, v kateri ne ostane nihče neprizadet. Zlasti otroci doživljajo velike čustvene težave in stiske, saj se morajo soočiti z izgubo varnosti in ljubezni. Življenje v družini se spremeni, največkrat eden od staršev odide. Žalovanje za izgubo starša je normalen proces in otrok potrebuje kar nekaj časa, da se prilagodi na nove življenjske okoliščine. Otrok mora slišati…
Preberite več
Vzgoja otrok

Pomoč otroku ob ločitvi staršev

Čeravno starša presodita, da je ločitev za njiju najboljša rešitev, se morata jasno zavedati, da za njunega otroka predstavlja dramatičen dogodek. Starša sta stebra, na katerih stoji otrokov svet, in če se stebra razmakneta, je razumljivo, da se ta svet pošteno zamaje, če že ne poruši. Starša se morata zavedati, da ostajata stebra otrokovega sveta tudi po tem, ko sta se razšla. Ali bo otrokov svet ob ločitvi samo vratolomno zanihal ali pa se bo porušil, je v veliki meri odvisno ravno od ravnanja staršev v odnosu do njega. Ločitev naj bo izpeljana z odgovornostjo do vseh vpletenih, še zlasti…
Preberite več
Vzgoja otrok

Živahni in nemirni otroci

Vzgoja oziroma vodenje živahnih ali nemirnih otrok včasih poleg močnega angažiranja staršev zahteva tudi vključitev in pomoč strokovnjakov. Starši, ki svojemu otroku želijo najboljše, bodo zanj in zase spletli mrežo najsposobnejših strokovnjakov, ki so v njihovem okolju na voljo. Vključijo se lahko v rekreacijo, duhovne skupine, povežejo z družinami in drugimi ljudmi. Njihove potrebe so na prvem mestu Živahni otroci so pogosto zelo osredotočeni na svoje lastne želje in potrebe. Zdi se, kot da se ne vživijo v drugega. Vendar jih to vodi v težave, saj se otroci z njimi ne igrajo najraje, ker je pogosto vse »po njihovo«. Zato…
Preberite več