Projekt POVEJV letošnjem šolskem letu v UNICEF-ovem projektu POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki sodeluje že sedem osnovnih šol.

Projekt POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki je v polnem zagonu. V letošnjem šolskem letu poteka že drugo leto na treh osnovnih šolah in prvo leto na štirih osnovnih šolah, ki so se na novo priključile. Številne dejavnosti v sklopu projekta v šolah izvajajo že od avgusta 2007, saj se delo najprej začne pri učiteljih in nato nadaljuje pri otrocih in starših. Projekt strokovno vodi in usklajuje UNICEF Slovenija v sodelovanju z Društvom Zaletalnica, ki ga na šolah neposredno izvaja, partner projekta pa je farmacevtska družba Lek.

»Skupaj z učitelji smo se pogovarjali o nekaterih aktualnih problemih in iskali rešitve. Pomagali smo pri oblikovanju vrstniških skupin – to so skupine učencev in učenk, ki ob pomoči strokovnega osebja šole razvijajo ideje pomoči in sodelovanja z vrstniki, ki se znajdejo v vlogi žrtve, da bi se obrnili po pomoč k odraslim osebam. Ti učenci in učenke se redno sestajajo in pogovarjajo, učitelji z njimi izvajajo delavnice z namenom razvijanja specifičnih veščin in sposobnosti za pomoč vrstnikom,« razlaga Samo Lesar iz Zaletalnice.

Projekt POVEJZ namenom opozarjanja na problem medvrstniškega nasilja v šolah je UNICEF Slovenija v letu 2006 začel izvajati zagovorniški projekt POVEJ! Spregovorimo o nasilju med otroki. Nasilje med vrstniki je resen problem, pred katerim si ne smemo zatiskati oči. Zato je projekt usmerjen v ozaveščanje otrok in odraslih o tem, kaj nasilje je, da nasilje v nobeni obliki ni sprejemljivo in o načinih, kako nasilje uspešno preprečevati ali pa se z njim soočiti. Poudarek je predvsem na sodelovanju učencev, staršev, zaposlenih na šolah in lokalne skupnosti. V šolskem letu 2006/07 se je projekt prvič začel izvajati na treh osnovnih šolah: OŠ Šentvid, OŠ Ketteja in Murna iz Ljubljane ter OŠ Prežihovega Voranca iz Maribora.V šolskem letu 2007/08 so se pridružile še OŠ Spodnja Šiška in OŠ Koseze iz Ljubljane ter OŠ Frana Erjavca in OŠ Milojke Štrukelj iz Nove Gorice.

Projekt POVEJUčinki enoletnega izvajanja projekta v minulem šolskem letu so spodbudni, saj kažejo, da so učitelji bolj pozorni na pojave medvrstniškega nasilja na šoli, ob posameznih primerih pa pogosteje in tudi bolj učinkovito ukrepajo. Tudi učenci ugotavljajo, da učitelji pogosteje opazijo in preprečujejo nasilje med vrstniki. Če bi videli ali bili udeleženi v primeru medvrstniškega nasilja, bi več kot dve tretjini učencev o tem spregovorilo odrasli osebi. Pomembno je, da je na teh šolah zdaj precej več učencev pripravljenih pomagati svojim vrstnikom in s posredovanjem preprečiti medvrstniško nasilje.

UNICEF Slovenija je v sklopu projekta izdal dva priročnika – za starše in učence, ki sta bila predvsem zaradi uporabnosti izjemno dobro sprejeta med učenci, učitelji in starši. Slednji so bili navdušeni tudi nad delavnicami o vzgojnih stilih, ki so bile znotraj projekta namenjene prav njim. Vse to so spodbudni dosežki za širitev projekta na nove osnovne šole, ki se že oglašajo na UNICEF-ov naslov in želijo sodelovati.

Projekt se izvaja ob pomembni podpori Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda za šolstvo in Mestne občine Nova Gorica.

Podobni članki:
PUSTOLOVŠČINA SREDI ZELENIH GRIČEV
Foto natečaj: Otrok in plodovi narave!
V šolo hodi otrok in ne starši!