Projekt, ki spodbuja medkulturnost

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica sodeluje s Slovenskim odborom za Unicef že od leta 2003. Tako kot je Unicef prostovoljna društvena organizacija, tako so se k projektu prostovoljno pridružile tudi vzgojiteljice iz različnih enot našega vrtca. Število vključenih oddelkov se iz leta v leto povečuje. V letu 2003 sta v projektu sodelovali dve vzgojiteljici, leta 2008 pa deset vzgojiteljic.

Oton Župančič Čurimuri 

Strokovne delavke so se projekta lotile z različnimi pristopi. Predvsem so upoštevale sposobnosti otrok, njihove interese in že osvojena znanja. V oddelke vabijo zunanje sodelavce z namenom, da otrokom na njim razumljiv način predstavijo drugačnost, značilno za otroke sveta. Na različne načine sodelujejo s starši, ki se pozitivno odzivajo na projekt. Prek medijev spoznavajo različne kontinente, države, se o njih pogovarjajo in jih primerjajo. Ugotavljajo, kje ljudje živijo, kaj jedo in vse primerjajo z otrokovim znanim svetom, domom in družino.

V letošnjem letu se je osem vzgojiteljic odločilo, da ponovijo projekt iz leta 2005: »Spoznavajmo otroke sveta – punčka iz cunj«. Vzgojiteljice so izdelale punčke iz cunj, pri čemer so sodelovali otroci s svojimi idejami in lažjimi opravili. Vsaka vzgojiteljica je izdelala dve punčki. Eno je podarila Unicefu, ki bo z izkupičkom kupil cepivo za otroka, ki mu je pomoč potrebna. To punčko spremljata osebna izkaznica in dopisnica, ki jo ob nakupu izpolni kupec in jo pošlje izdelovalki punčke. Tako dobijo otroci povratno informacijo o tem, kdo je njihovo punčko posvojil. Druga punčka je ostala v oddelku. Punčkam so otroci izbrali imena in skrbijo zanje. Z otroki odhajajo domov in v druge oddelke našega vrtca.

V sodobni, medkulturni družbi je še kako pomembna vzgoja, v kateri se vzpostavljajo pozitivni odnosi ter se priznavajo in spoštujejo različne vrednote in življenjski slogi. V vrtcih se vedno bolj poudarja medkulturna vzgoja, ki sovpada z Unicefovim projektom. Cilji projekta in Kurikulum za vrtce se povezujeta. Skrb strokovnih delavk v vrtcu je, da na otroke prenašamo vrednote, kot so strpnost, sprejemanje drugačnosti in pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo.

Judita Kamenšek, pomočnica ravnateljice