Priročnik za starše

Marja Strojin

Razumevanje razvajanja, ubogljivosti in neubogljivosti, kazni ter pohvale.

Priročnik za starše je nastal na osnovi dolgoletnih in bogatih strokovnih izkušenj, ki si jih je avtorica pridobila ob delu s starši. Namenjen je vsem staršem, ki se soočajo s težavami, povezanimi s sodobno družinsko vzgojo. Prav koncept meja pri vzgoji namreč zavzema osrednje mesto in je pogoj za gradnjo vseh drugih odnosov v družini in vzgoji.

Z nazornim opisom problemov, s katerimi se starši pri postavljanju meja soočajo, avtorica vodi bralca k iskanju najbolj učinkovitih strategij, ki pripeljejo do želenih učinkov, hkrati pa nas opozarja tudi na možne reakcije otrok. Bralcu podrobneje predstavi razumevanje razvajanja, ubogljivosti in neubogljivosti, kazni in pohvale ter enotnosti pri vzgoji, pa tudi potrebo po spoznavanju vsakega posameznega otroka in prilagajanju zahtev njegovim individualnim značilnostim.

Cena knjige: 12,48 EUR   naroči