Vsako letu v začetku junija pri naši založbi izide vodnik skozi poletje z naslovom Družinske počitnice in izleti v tiskani nakladi 50.000 izvodov. Vodnik je namenjen družinam oziroma staršem, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas, počitnice in konce tedna skupaj s svojimi otroki. Z njim želimo olajšati izbiro destinacije, počitnic, izletov in same priprave družine na odhod ter svetovati, kako narediti počitnice zanimive in prijetne za otroke. Vodnik je edinstven prav zato, ker je za starše priročnik, ki pomisli na vse! Revija je priložena revijama Otroci in SuperMami, preostanek torej 15.000 izvodov pa razdelimo na pomembnejših mestih, kjer se bodoči dopustniki in izletniki zadržujejo.

Oglaševanje v reviji Družinske počitnice

Družinske počitnice