Knjige in otroci

Z otrokom raste bralec

Družina oblikuje otroka in otrok oblikuje družino. Del tega medsebojnega vplivanja je tudi odnos do branja ali bralna kultura, ki je v različnih oblikah prisotna v vsakem družinskem okolju. Bralna kultura v družini se razvija s pomočjo dejavnosti, ki potekajo med družinskimi člani in so povezane s pismenostjo v najširšem smislu. Družine se med seboj razlikujejo predvsem po tem, koliko časa namenjajo branju in pisanju skupaj z otrokom. V predšolskem obdobju se otrok srečuje s pisnimi besedili v različnih oblikah (časopisi, knjige, reklamni napisi itd.) in se vključuje v dejavnosti, ki so povezane s pismenostjo: posluša, riše in »piše« ipd.…
Preberite več
Vzgoja otrok

Kako prepoznamo otrokov temperament

Poznavanje in prepoznavanje otrokovega temperamenta nam je lahko v veliko pomoč pri vzgoji. Navadno je temperament kombinacija dveh ali treh; posebej pomembno je, da prepoznamo tistega, ki dominira. Od otroštva do odraslosti se temperament lahko spremeni. Tipologija štirih temperamentov sega že v antično obdobje, ko je starogrški zdravnik Hipokrat prepoznaval različne vzorce vedenja pri svojih pacientih in jih povezoval s telesnimi sokovi - koleriku je pripisoval mnogo žolča, sangviniku krvi, melanholiku črnega žolča in flegmatiku sluzi. Kasneje ga je v tipologiji dopolnil Insights, ki je temperamente pojasnjeval z lastnostmi barv - koleriku je pripisal ognjeno rdečo, sangviniku sončno rumeno, flegmatiku…
Preberite več