Številke:Revija Otroci je mesečnik za starše predšolskih otrok. V nakladi 30.000 izvodov jo prejemajo starši v več kot 100 vrtcih po vsej Sloveniji, veliko družin pa jo ima tudi naročenih neposredno na svoj dom. Je brezplačna in ima ugled kvalitetne ter priljubljene revije, katero z veseljem vzame v roke vsaka mamica, saj najde v njej številne nasvete, ki so v veliko pomoč v za družino izjemno pomembnem obdobju, ko malček odrašča in se razvija. Napisana je poljudno in hkrati strokovno, saj je uredništvo sestavljeno iz strokovnjakov različnih strokovnih profilov, ki se ukvarjajo z otroki. Priporoča in deli jo strokovnjak, ki skrbi za otroka večji del dneva, vzgojiteljica. Izhaja vsak drugi torek v mesecu.

Seznam* vrtcev, v katerih starši prejemajo revijo Otroci:

1.    VRTEC CICIBAN Ljubljana
2.    VRTEC JELKA Ljubljana
3.    VRTEC ČRNUČE Ljubljana
4.    VRTEC MALI ROD Ljubljana
5.    VRTEC PINGVIN Ljubljana
6.    VRTEC HANSA CRISTIANA ANDERSENA Ljubljana
7.    VRTEC NAJDIHOJCA Ljubljana
8.    VRTEC ŠENTVID Ljubljana
9.    VRTEC MOJCA Ljubljana
10.    VRTEC JARŠE Ljubljana
11.    VRTEC PEDENPED Ljubljana
12.    VRTEC MIŠKOLIN Ljubljana – Polje
13.    VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Ljubljana
14.    VRTEC ZELENA JAMA Ljubljana
15.    VRTEC LEDINA Ljubljana
16.    VRTEC POD GRADOM Ljubljana
17.    VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN Ljubljana
18.    VRTEC VODMAT Ljubljana
19.    ANGELIN VRTEC Ljubljana
20.    VIŠKI VRTCI Ljubljana
21.    VRTEC GALJEVICA Ljubljana
22.    VRTEC KOLEZIJA Ljubljana
23.    VVZ KURIRČEK Logatec
24.    MIKLAVŽEV VRTEC Logatec
25.    VRTEC SEMEDELA Koper – Capodistria
26.    VRTEC KOPER Koper – Capodistria
27.    KNJIŽNICA VIČ Ljubljana
28.    VRTCI BREZOVICA Brezovica
29.    VRTEC MEDVODE Medvode
30.    KRANJSKI VRTCI Kranj
31.    VRTCI PRI OŠ KRANJ Kranj
32.    VRTEC ŠKOFJA LOKA Škofja Loka
33.    VRTEC OREHEK Kranj
34.    WALDORFSKI VRTEC Ljubljana
35.    VRTEC LITIJA Litija
36.    VRTEC MENGEŠ Mengeš
37.    VRTEC SLOVENSKE KONJICE Slovenske Konjice
38.    VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Slovenska Bistirca
39.    VRTEC KOČEVJE Kočevje
40.    VRTEC CICIBAN Novo mesto
41.    VRTEC PEDENJPED Novo mesto
42.    VRTEC DOMŽALE Domžale
43.    VRTEC CICIBAN Sevnica
44.    WALDORFSKI ZASEBNI VRTEC Ljubljana – Šentvid
45.    ANTONOV VRTEC Železniki
46.    VRTEC RADOVLJICA Radovljica
47.    ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE, ENOTA VRTEC Ljubljana
48.    VRTEC BORISA PEČETA Maribor
49.    VRTEC IVANA GLINŠKA Maribor
50.    VRTEC JADVIGE GOLEŽ Maribor
51.    VRTEC JOŽICE FLANDER Maribor
52.    VRTEC KOROŠKA VRATA Maribor
53.    VRTEC OTONA ŽUPANČIČA Maribor
54.    VRTEC POBREŽJE Maribor
55.    VRTEC STUDENCI Maribor
56.    VRTEC LJUBNO OB SAVINJI Ljubno ob Savinji
57.    VRTEC TEZNO MARIBOR Maribor
58.    VRTEC TRŽIČ Tržič
59.    VRTEC ANICE ČERNEJEVE Celje
60.    VRTEC GUMBEK Dolenjske Toplice
61.    VRTEC LJUTOMER Ljutomer
62.    VRTEC MALI PRINC Domžale
63.    VRTEC SEŽANA Sežana
64.    VRTEC VIŠKI GAJ Ljubljana
65.    OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE, ENOTA VRTEC Nova vas
66.    VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI Tolmin
67.    OŠ LENART, ENOTA VRTEC Lenart
68.    VRTEC MALA NEDELJA Mala Nedelja
69.    VRTEC PRI OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE Škofije
70.    VRTEC URŠA Domžale
71.    VRTEC MUCA Brusnice
72.    VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI ŽIRI Žiri
73.    VRTEC ROGAŠKA SLATINA Rogaška Slatina
74.    OŠ RADNJE OB DRAVI, ENOTA VRTEC DRAVLJE Radlje ob Dravi
75.    OŠ RAKA VVE Raka
76.    VVE ČEBELICA Gabrovka
77.    VRTEC IG Ig
78.    ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO Ljubljana
79.    VRTEC OŠ VOVTA VAS Straža
80.    VRTEC RIBNICA Ribnica
81.    VRTEC VRHOVCI Ljubljana
82.    OŠ DEKANI Dekani
83.    VRTEC MAVRICA Brežice
84.    DRUŠTVO RINGA RAJA Novo mesto
85.    VRTEC STOPIČE Stopiče
86.    VVE PRI OŠ PUCONCI Puconci
87.    VRTEC MIREN Miren

 

*seznam je v nastajanju