Poznavanje in prepoznavanje otrokovega temperamenta nam je lahko v veliko pomoč pri vzgoji. Navadno je temperament kombinacija dveh ali treh; posebej pomembno je, da prepoznamo tistega, ki dominira. Od otroštva do odraslosti se temperament lahko spremeni. Tipologija štirih temperamentov sega že v antično obdobje, ko je starogrški zdravnik Hipokrat prepoznaval različne vzorce vedenja pri svojih pacientih in jih povezoval s telesnimi sokovi - koleriku je pripisoval mnogo žolča, sangviniku krvi, melanholiku črnega žolča in flegmatiku sluzi. Kasneje ga je v tipologiji dopolnil Insights, ki je temperamente pojasnjeval z lastnostmi barv - koleriku je pripisal ognjeno rdečo, sangviniku sončno rumeno, flegmatiku…
Preberite več